Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine 7. rujna 2020.

Poštovani članovi i dioničari Pevexa, obavještavamo vas da je uprava Pevexa objavila da je zaprimila dva zahtjeva za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva koje će se održati 7. rujna 2020. godine. Dioničari Franjo Kralj i KRALJ-COMMERCE d.o.o., koji zajedno drže 5,26% dionica Pevexa, zatražili su da se na dnevni red stavi donošenje odluke o …

Druga Glavna skupština 7. rujna 2020.

Poštovani članovi i dioničari Pevexa, uprava Pevexa objavila je poziv za Glavnu skupštinu društva koja će održati 7. rujna 2020. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama. Zasad je na dnevnom redu jedino donošenje Odluke o izboru člana nadzornog odbora. Nadzorni odbor predlaže da se za člana izabere Kristina Prokš, predsjednica uprave društva …

Izvještaj sa skupštine 8. lipnja 2020.

Poštovani članovi i dioničari Peveca, na Glavnoj skupštini društva 8. lipnja 2020. godine donesene su sve odluke prema prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora osim one u vezi izmjena statuta društva. Izmjene statuta su donesene po protuprijedlogu dioničara Dicentra d.o.o. koji se sadržajno razlikovao od prijedloga Uprave po tome što je smanjen broj članova Nadzornog odbora …

Objavljen poziv za Glavnu skupštinu

Poštovani članovi i dioničari Peveca, Uprava Peveca sazvala je Glavnu skupštinu Društva koja će se održati 8. lipnja 2020. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84. Na dnevnom redu, osim redovnih godišnjih točaka, nalazi se i prijedlog izmjene Statuta Društva, a koja je vezana uz već najavljenu …

Održana skupština i isplata dividende

Poštovani članovi i dioničari Peveca, Jučer je održana Glavna skupština Društva. Donesene su sve predložene odluke iz Poziva na skupštinu osim one o raspodjeli dobiti, koja je donesena po protuprijedlogu dioničara Energia naturalis d.o.o. Odlukom o raspodjeli dobiti određena je isplata dividende iz dobiti ostvarene 2018. godine u iznosu od 99,4 milijuna kuna, odnosno 7.530,00 …