Glavna skupština jednoglasno izglasala isplatu dividende

Poštovani dioničari Peveca,

obavještavamo vas da je danas održana Glavna skupština Društva. Sve predložene odluke donesene su jednoglasne, osim Odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2017. godini koja je donesena po protuprijedlogu dioničara Energia naturalis d.o.o., također jednoglasno. Iznos dividende iznosi 61,00 kuna po dionici, a pravo na isplatu dividende stječu dioničari koji su na dan 13. rujna 2018. evidentirani kao dioničari Društva u SKDD-u. Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 17. rujna 2018.

U obrazloženju Odluke o upotrebi dobiti navodi se:

Naime, uzimajući u obzir pozitivne rezultate poslovanja koji se kontinuirano povećavaju u svim područjima, osobito u 2017., što je osiguralo stabilnu financijsku poziciju i nisku zaduženost Društva, podnositelj smatra da novčani tijek redovnog poslovanja uz 25% dobiti kao rezerve likvidnosti te mogućnost financiranja kreditnih institucija, omogućavaju Društvu provedbu investicijskih planova, evenutalnih neplaniranih investicija, kao i u slučaju izvanrednih okolnosti osiguranje likvidnosti, radi čega isplata dividende ne bi utjecala na investicijski potencijal, odnosno financijski položaj Društva uopće.

Vjerujemo da ova skupština predstavlja točku preokreta u međuvlasničkim odnosima, te čestitamo svim dionicima na ostvarenim rezultatima i odluci o nagrađivanju dioničara kroz isplatu dividende.

Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d

Dopuna 30.8.: Iz Peveca su nam javili da je u tijeku usuglašavanje provedbe isplate dividende, nakon čijeg definiranja će odmah obavijestiti dioničare o načinu ostvarenja isplate.

Comments 2