Podnesena tužba, prijavljen i revizor

Poštovani članovi i dioničari Pevexa, zajedno s gospodinom Juricom Lovrinčevićem i drugim dioničarima, vodstvo Udruge je podnijelo tužbu protiv Pevexa za utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća ništetnim, kao i za poništavanje svih donesenih odluka na Glavnoj skupštini koja se održala 10.5.2022. Već smo istaknuli proturječnosti između financijskih izvještaja, izjava uprave i revizora, zbog kojih je Udruga …

Objava financijskih izvješća i zapisnika

Poštovani članovi i dioničari Pevexa, prenosimo sljedeće dokumente: Godišnji financijski izvještaji za 2021. Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2021. Razjašnjenje revizora Zapisnik s Glavne skupštine 2022. Skrećemo pozornost na konsolidirane izvještaje koje je Uprava usvojila 23. ožujka, a koji po mišljenju neovisnog revizora istinito i fer prikazuju financijski položaj Grupe u skladu s Međunarodnim standardima …

Izvještaj sa skupštine

Poštovani članovi i dioničari Pevexa, jučer se održala Glavna skupština Društva. Dividenda Nakon četiri godine isplaćivanja dividende, Glavna skupština društva Pevex d.d. odlučila je u cijelosti zadržati rekordnu dobit do 288 milijuna kuna koja je ostvarena u poslovnoj 2021. godini. Podsjećamo, vodstvo Udruge uputilo je ranije protuprijedlog o isplati dividende u iznosu od 50% prošlogodišnje …

Jamstva, dividenda i punomoć za skupštinu 10.5.2022.

Jamstva PEVEX d.d. objavio je zahtjev za dopunom dnevnog reda glavne skupštine koja će se održati 10. svibnja od dioničara Dicentra d.o.o. U zahtjevu se predlaže donošenje odluke kojom se nalaže upravi društva da dostavi skupštini specifikaciju izdanih garancija društva Pevex d.d. do zaključno s 31.12.2021., te da se do primitka navedene specifikacije odlaže rasprava …

Vodstvo Udruge uputilo prijedlog za isplatu dividende

Poštovani članovi i dioničari Pevexa, upravni odbor Udruge uputio je upravi Pevexa protuprijedlog Odluci o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. godini. Pozivajući se na prošlogodišnju izjavu predsjednika uprave da je 50% idealan i realan omjer isplate dobiti te uzimajući u obzir da je financijski položaj Društva unaprijeđen rekordnom dobiti ostvarene tijekom prošle godine, smatramo …