Objava financijskih izvješća i zapisnika

Poštovani članovi i dioničari Pevexa,

prenosimo sljedeće dokumente:

Skrećemo pozornost na konsolidirane izvještaje koje je Uprava usvojila 23. ožujka, a koji po mišljenju neovisnog revizora istinito i fer prikazuju financijski položaj Grupe u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, u kojima su navedene potencijalne obveze (bilješka 35.) po izdanim garancijama u iznosu od 914.403 tisuće kuna.

Nadalje, 31. ožujka, neovisni revizor na zahtjev Uprave u vezi vlastitih izvještaja (?!) daje razjašnjenje da je umjesto iznosa od 919.403 tisuće kuna trebao biti iskazan iznos od 521.679 tisuća kuna.

Ovlašteni revizor na skupštini pak odgovara da u izvješćima nema proturječnosti te da nema potrebe za izmjenom izvješća, a predsjednik Uprave navodi da su svi podaci točno izraženi.

Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Comments 2