Revidirano izvješće za 2017.

Poštovani članovi i dioničari Peveca, na webu Registra godišnjih financijskih izvještaja FINA-e izašli su revidirani nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji Peveca i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu. Iz navedenih nisu vidljive bitne razlike u odnosu na predane financijske izvještaje za statističke i druge potrebe osim kod stavke ostalih prihoda. Naime, najznačajniju stavku ostalih …

Prvi izvještaji za 2017. g., neuspješna dokapitalizacija i budući razvoj Peveca

Poštovani članovi i dioničari Peveca, u Financijskoj agenciji moguće je nabaviti Račun dobiti ili gubitka i Bilancu koje je Pevec d.d. predao za statističke i druge potrebe. Uz ogradu da pribavljeni izvještaji ne predstavljaju nužno sastavni dio godišnjeg financijskog izvješća kojeg je Uprava poslala ili će poslati Nadzornom odboru na ispitivanje i utvrđenje, dakle moguće …

Održana izvanredna Glavna skupština i objavljen poziv na upis novih dionica

Poštovani članovi i dioničari Peveca, Obaviještavamo vas da je u utorak održana izvanredna Glavna skupština Peveca na kojoj je izglasana odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica po protuprijedlogu dioničara Dicentra d.o.o., te da je danas na internet stranicama sudskog registra objavljen javni poziv na upis 1.040.000 novih redovnih dionica Peveca u prvom krugu. …

Dokapitalizacija i sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine 10. 4. 2018. g.

Poštovani dioničari Peveca, donošenjem odluke o dokapitalizaciji kakvu Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini 10. travnja 2018. malim dioničarima Peveca prijeti daljnje pogoršavanje njihovog položaja. Uz to što se omogućava razrjeđivanje postojećih dioničara do 50%, provedba dokapitalizacije na predloženi način primjereniji je kompaniji kojoj prijeti stečaj nego tržišnom lideru sa zdravom bilancom i novčanim …

Glavna skupština 10. 4. 2018.

Poštovani članovi i dioničari, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine koja bi se trebala održati 10. travnja 2018. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84. Skupština se saziva s predloženom odlukom o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu …