Druga Glavna skupština 7. rujna 2020.

Poštovani članovi i dioničari Pevexa, uprava Pevexa objavila je poziv za Glavnu skupštinu društva koja će održati 7. rujna 2020. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama. Zasad je na dnevnom redu jedino donošenje Odluke o izboru člana nadzornog odbora. Nadzorni odbor predlaže da se za člana izabere Kristina Prokš, predsjednica uprave društva …

Izvještaj sa skupštine 8. lipnja 2020.

Poštovani članovi i dioničari Peveca, na Glavnoj skupštini društva 8. lipnja 2020. godine donesene su sve odluke prema prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora osim one u vezi izmjena statuta društva. Izmjene statuta su donesene po protuprijedlogu dioničara Dicentra d.o.o. koji se sadržajno razlikovao od prijedloga Uprave po tome što je smanjen broj članova Nadzornog odbora …

Objavljen poziv za Glavnu skupštinu

Poštovani članovi i dioničari Peveca, Uprava Peveca sazvala je Glavnu skupštinu Društva koja će se održati 8. lipnja 2020. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84. Na dnevnom redu, osim redovnih godišnjih točaka, nalazi se i prijedlog izmjene Statuta Društva, a koja je vezana uz već najavljenu …

Održana skupština i isplata dividende

Poštovani članovi i dioničari Peveca, Jučer je održana Glavna skupština Društva. Donesene su sve predložene odluke iz Poziva na skupštinu osim one o raspodjeli dobiti, koja je donesena po protuprijedlogu dioničara Energia naturalis d.o.o. Odlukom o raspodjeli dobiti određena je isplata dividende iz dobiti ostvarene 2018. godine u iznosu od 99,4 milijuna kuna, odnosno 7.530,00 …

Rezultati 2018. i poziv za Glavnu skupštinu

Poštovani članovi i dioničari Peveca, Godišnje financijske izvještaje za statističke i druge potrebe za 2018. godinu možete preuzeti ovdje. Također, obavještavamo vas da je Uprava sazvala Glavnu skupštinu za 10. lipnja 2019. u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama. Za sada su na dnevnom redu samo redovne točke (razmatranje izvješća, davanje razrješnica, upotreba dobiti …