Pristup financijskim izvješćima i sudjelovanje na skupštini

Članovi Udruge malih dioničara „Pevec“ d.d. mogu na e-mail primiti godišnja financijska izvješća Peveca za 2016., izvješća Uprave te izvješće Nadzornog odbora. Nažalost, odvjetnica nam je dala mišljenje da ih ne bismo smijeli objaviti za opću javnost budući da ih Uprava još nije objavila te bi nas mogla optužiti za nanošenje štete Društvu jer bi dokumenti mogli sadržati poslovne tajne. Međutim, budući da su članovi Udruge ujedno i dioničari Peveca, a dioničari imaju pravo raspolaganja preslikama dokumenata koji služe kao podloga za odlučivanje na Glavnoj skupštini, dozvoljeno nam je dijeliti iste članovima.

Pozivamo članove i ostale dioničare da prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini koja će se održati 12. lipnja 2017. u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84. Prijave moraju stići u Društvo osobno ili preporučenom poštom najkasnije do 2. lipnja 2017. (petak). Ukoliko želite dati punomoć Udruzi da vas zastupa na Glavnoj skupštini, pošaljite žurnom poštom prijavu i potpisanu punomoć na adresu: Udruga dioničara „Pevec“, Palmotićeva 34, 10000 Zagreb. Iste moramo potpisati i staviti pečat prije predaje, nakon čega čemu ih proslijediti u Društvo. Napominjemo da punomoći glase na Udrugu malih dioničara „Pevec“ d.d. a ne na fizičku osobu, jer punomoći dane fizičkim osobama koji nisu odvjetnici moraju imati ovjeru potpisa od strane javnog bilježnika prema Poslovniku o radu Glavne skupštine.

Udruga je danas predala protuprijedloge u odnosu na predloženu Odluku o izboru revizora i na predloženu Odluku o dopuni Odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište. Također je Pevec danas objavilo da je još prije tjedan dana od Dicentre s 45% glasova primilo Zahtjev za dopunu dnevnog reda s točkom Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvrštenju na uređeno tržište.

Iako je ovim posljednjim bezobraznim činom postalo jasno da Društvo gotovo ima većinskog vlasnika, pozivamo preostale dioničare da uz Udrugu malih dioničara „Pevec“ d.d. glasa:

 1. Protiv odluke o upotrijebi dobiti jer Izvješća revizora ne sadrže mišljenje da Godišnji financijski izvještaji i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2016., te financijsku uspješnost i novčane tijekove Društva za 2016. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Europskoj Uniji.
 2. Protiv odluke o davanju razrješnice članovima Uprave. Razrješnica je formalna točka čijim davanjem glavna skupština odobrava kako su članovi uprave i nadzornog odbora vodili društvo. S obzirom na netransparentnost, omogućavanje preuzimanja Peveca od strane Dicentre bez obveze davanja javne ponude za preuzimanje, laganje o dostupnosti financijskih izvješća, kršenju niza odredbi Kodeksa korporativnog upravljanja itd. stvari ne odboravamo kako su članovi Uprave vodili Društvo.
 3. Protiv odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora jer su protivno praksi dobrog korporativnog upravljanja u Upravu izabrali vlasnika dobavljača, a kasnije i za direktora i predsjednika Uprave suvlasnika firme koja postaje većinski vlasnik dok odbija uvrstiti Pevec na uređeno tržište čime bi mali dioničari bili zaštićeni Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.
 4. Protiv prijedloga Društva o odluci o dopuni Odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište, a za protuprijedlog Udruge dioničara „Pevec“.
 5. Protiv odluke o izboru Marija Radića, suvlasnika Dicentre i koji je predao zahtjev da se ukine odluka o uvrštenju na uređeno tržište, u Nadzorni odbor.
 6. Protiv odluke o nagradi (naknadi) za rad članova Nadzornog odbora čime bi se povećala naknada članovima Nadzornog odbora.
 7. Protiv prijedloga Društva o odluci o izboru revizora Društva za 2017. godinu a za protuprijedlog Udruge dioničara „Pevec“ čime bi se izabrao novi revizor, ugledni PricewaterhouseCoopers.
 8. Protiv odluke o stavljanju izvan snage odluke o uvrštenju na Uređeno tržište iz očitih razloga i za zaštitu malih dioničara Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

Za pomoć s popunjavanjem prijave i punomoći molimo da nas kontaktirate telefonski ili na mail.

S poštovanjem,
Hrvoje Marković
Predsjednik
Udruge dioničara „Pevec“

Comments 1

 • Otkazana je Glavna skupština “zbog tehničke pogreške Izvješća o reviziji […]”.

  Uprava će naknadno donijeti novu Odluku o sazivanju Glavne skupštine. Napravit će se nove prijave i punomoći i trebat će ih ponovo poslati, javit ćemo se kada se objavi novi poziv na Glavnu skupštinu.