Izvještaj sa skupštine 2017.

Poštovani članovi i dioničari Peveca,

Jučer je u Zagrebu održana Glavna skupština Društva. Udruga je sudjelovala s 23.302 glasova i 19 punomoći te 3 prijave (tajnika, predsjednika i same Udruge), što predstavlja 1,8% dionica s pravom glasa te 2,7% glasova prijavljenih za sudjelovanje.

41 osoba je prijavila sudjelovanje na skupštini s ukupnim brojem dionica od 877.422 odnosno 67,69% dionica s pravom glasa. Svega je desetak članova Glavne skupštine imalo pravo glasa (što od osobne prijave, što od punomoći koje su im dane), što je velika razlika u odnosu na prošlogodišnju skupštinu u Bjelovaru u kojoj je sudjelovalo 120 dioničara putem 52 člana.

Izglasane su predložene odluke po točkama 3., 4., 5., 7., 9.,10., 11. i 12. Dnevnog reda. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta po točki 6. Dnevnog reda izglasana je prema protuprijedlogu dioničara Dicentra d.o.o. koji uz sve predložene izmjene i dopune Statuta Uprave i Nadzornog odbora dopunjuje predmet poslovanja Društva s još 15 djelatnosti od pružanja usluga u trgovini do projektiranja i građenja građevina, iznajmljivanje vozila itd. Odluka pod točkom 8. Odluka o dopuni Odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište donesene pod točkom 11. na Glavnoj skupštini Društva održanoj 1. lipnja 2016., nije donesena.

Pod točkom 12. Dnevnog reda donesena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište, po prijedlogu dioničara Dicentra d.o.o., Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. i Hita-vrijednosnice d.d.

Izlaganje Uprave

U svom uvodnom izlaganju g. Lovrinčević je napomenuo kako se nada da će se do kraja godine dovršiti konstrukcija centra u Bjelovaru te istaknuo da je riješen problem legalizacije objekta u Puli kupnjom zemljišta. Izjavio je i da novi centar u Zadru dobro radi. Rekao je da puno priča o nekretninama, da im je cilj kupiti i još, pritom napomenivši da izvršavaju strategiju Nadzornog odbora iz 2015. prema kojemu 30% nekretnina treba biti u vlasništvu firme (ovo se razlikuje od njegove prijašnje izjave za novine da je plan da se 30 posto prihoda ostvaruje u vlastitim objektima). Potom je rekao kako on misli da postotak nekretnina u vlasništvu firme treba biti preko 50% pa i 60%, i da treba kupiti nekretnine u Splitu, Rijeci, u Zagrebu te još u ponekim manjim gradovima, te da je za to potrebno puno investicija u budućem razdoblju, oko 300 milijuna kuna.

Kratko je pričao o problemima koje je za Društvo ostavila prethodna Uprava, kazavši da je ove godine Pevec platio 30 milijuna kuna Poreznoj upravi zbog načina na koji je fakturirana predaja nekretnine u Slavonskom brodu Hypo banci. Također je rekao da je bilo potrebno rezervirati 68 milijuna kuna za sudske sporove, ali je rekao i da od 2012. godine nije izvršena nijedna rezervacija za sporove, što prema dostupnim izvješćima nije istina.

Za kraj je rekao da je njegova vizija da Pevec bude prisutan u svakom gradu s više od 15 tis. stanovnika.

Gospodin Bubalo je u svom izlaganju prezentirao neke makroekonomske pokazatelje te usporedbe prihoda i dobiti s konkurencijom. Pevec je zauzeo vodeće mjesto u Hrvatskoj po prihodima u svom segmentu. Usporedio je plaće s konkurentima, kazavši kako je prosječna mjesečna neto plaća u Pevecu za 460 kuna manja nego u Bauhausu, i oko 1.300 kuna manja nego u Jysku.

Napomenuo je da je strategijom predviđeno zaduženje od 63 milijuna kuna, ali da će to zbog novog investicijskog ciklusa značajno probiti ove godine. Kupljen je objekt u Čakovcu, a u rujnu se će otvoriti centri u Sisku i u Slavonskom brodu. Projekti koji su u tijeku uključuju elektroničku razmjenu podataka, koja je do sada uspostavljena s 15 poslovnih partnera, internet trgovina, koja će biti realizirana ove godine, CRM sustav (odnos s kupcima) Pevec Loyalty shema, te 1pos, da bude samo 1 POS uređaj za sve kartice banaka, što će smanjiti troškove i učestalost greški. Pred kraj je naveo jedine brojke koje smo čuli za prvo polugodište 2017. godine, a to je da investicije iznose 40,4 milijuna kuna, većinom iz kreditnih sredstava.

Jedino sam se ja javljao za raspravu, postavljanjem pitanja Upravi i Nadzornom odboru, a odgovarali su predsjednik Uprave Jurica Lovrinčević, predsjednik Nadzornog odbora Željko Mandić i pomoćnica predsjednika Uprave za pravne poslove Renata Duka.

Korporativno upravljanje

Na pitanje zašto Društvo ne slijedi odredbe Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze, čiju je primjenu Pevec prošle godine dobrovoljno prihvatio, u pogledu odredbi o dostupnosti kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja na internetskim stranicama Društva, g. Lovrinčević i gđa. Duka su odgovorili na pitanje koje nije postavljeno. Naime, odgovorili su kako primjena Kodeksa nije obvezna za Pevec, i da je prestao važiti članak Zakona o računovodstvu po kojemu je Pevec bio obvezan primijeniti Kodeks, te da je njegova primjena što se tiče Peveca potpuno dobrovoljna. To dakako nema veze s izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja koje je Uprava navela u godišnjem izvješću, u kojemu među ostalim stoji:

U skladu s temeljnom svrhom svojeg poslovanja, koja se odnosi na osiguravanje održivog rasta poslovanja i rasta vrijednosti za dioničare, Uprava i Nadzorni odbor Društva kroz svoje djelovanje poštuju načela korporativnog upravljanja.

Društvo teži stalnom unapređenju odnosa s dioničarima, investitorima, te sveukupnom javnošću, te je dobrovoljno prihvatilo primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze.

Obzirom na kadrovske promjene čelnih ljudi tvrtke kroz poslovnu godinu (promijena Nadzornog odbora i Uprave) Društvo nije uspjelo ustrojiti u cijelosti sustav Internet revizije i Revizorske odbore prema odredbama Kodeksa do zaključenja perioda.

Budući da je Društvo svjesno važnosti odgovornog i transparentnog poslovanja u narednom periodu želi u potpunosti prihvatiti i djelovati u skladu s Kodeksom korporativnog upravljanja te utvrditi jasne procedure za rad Nadzornog odbora i Uprave kako bi se izbjegao sukob interesa, ustrojiti učinkovit sustav unutarnje kontrole i odgovornosti.

Nedostupnost izvještaja

U dijelu pitanja koje se odnosilo na nedostupnost tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja na internetskim stranicama Društva s napomenom da neka druga društva već objavljuju polugodišnje izvještaje za tekuću godinu, g. Lovrinčević je odgovorio kako sve objavljuje gdje treba prema zakonu, i da je konkurencija jako dobro koristila to što su prije bili dostupni na internet stranicama. Prema ovom odgovoru ispada da su uprave i većinski vlasnici Zagrebačke banke, Atlantic grupe, Adrisa, Valamara itd. diletanti koji omogućuju konkurenciji uvid u kvartalne financijske podatke. Istina je, naravno, da im je stalo do odnosa s investitorima i ugleda koji time stječu.

Ovjera potpisa dioničara na punomoći

Na pitanje zašto Uprava i Nadzorni odbor predlažu izmjene Statuta koje obvezuju ovjeru potpisa dioničara od javnog bilježnika na punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini, gđa. Duka je odgovorila kako je to nažalost potrebno zbog iskustava drugih društava gdje su se krivotvorili potpisi dioničara na punomoćima. Možda gospođa Duka misli da se ovjera javnog bilježnika ne može krivotvoriti, ili da su kolege iz Zagrebačke banke, Valamara, Atlantica itd. koji nemaju takvu odredbu diletanti i bezveznjaci.

Ponovni izbor revizora

S obzirom da je BDO Croatia d.o.o. revizor Društva još od 2012. godine, da su im promakle značajne pogreške u prikazu u izvještajima od strane prethodne Uprave te da je zbog njihove greške otkazana Glavna skupština koja je trebala biti održana 12. lipnja, pitao sam nije li vrijeme da se izabere drugog revizora. Gospodin Lovrinčević u odgovoru je rekao “Gospodine Marković, vi ste naša savjest”, da revizor nije odgovoran za pogreške prošle Uprave, i da zahvaljujući meni su zbog tehničke pogreške u Izvješću revizora morali odgoditi Glavnu skupštinu koja je bila sazvana za lipanj.

Poništenje Odluke o uvrštenju i izbor Marija Radića u NO

Kako je Mario Radić u ime Dicentre, zajedničke firme njega i g. Lovrinčevića, te Hita-vrijednosnica i Interkapital vrijednosnih papira premoćnom većinom glasova glasao protiv određivanja roka za uvrštenje dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze, te za stavljanje izvan snage odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište, pitao sam Nadzorni odbor zašto predlaže izbor g. Radića u Nadzorni odbor, s obzirom da je Nadzorni odbor zajedno s Upravom predložio određivanje roka za uvrštenje. Gospodin Mandić je kratko odgovorio da predlažu izbor g. Radića zato jer su tako odlučili.

Kako dionica nije uvrštena na uređeno tržište, očito je da je jedan ili više dioničara koji djeluju zajedno uspio steći kontrolu nad Društvom bez javne ponude, a s obzirom na ponašanje rukovodećeg kadra očito je da smatraju male dioničare kao nužno zlo i ne vjerujem da ćemo ikada vidjeti rezultate za prvih 9 mjeseci za koje je g. Lovrinčević rekao da su dostupni u FINI. Bilo bi lijepo kada bi Udruga i Uprava mogli surađivati, ali vrijeđajući inteligenciju ljudima izjavama poput “Dicentra nema nikakve veze sa mnom” (J. Lovrinčević) i ograničavanjem pristupa informacijama o poslovanju Društva dioničarima, istovremenim povećanjem naknada članovima Nadzornog odbora, a istovremenom kupnjom dionica, čini se da to za sada još uvijek neće biti moguće.

S poštovanjem,
Hrvoje Marković
Predsjednik
Udruga dioničara Pevec