Stanje u Pevecu i u Udruzi

Poštovani članovi i dioničari!

Počeli smo prije par tjedana slati svim dioničarima Peveca poziv na suradnju i okupljanje pred izvanrednu skupštinu koju pokušava sazvati najveći dioničar Peveca, tvrtka Maloprodajna ulaganja d.o.o.  Spomenuti dioničar poslao je upravi Peveca dva zahtjeva za sazivanje skupštine, te iako su ispunjeni svi zahtjevi predviđeni čl. 278. Zakona o trgovačkim društvima, naime dioničar ima preko 5% udjela u kapitalu, naveo je svrhu i razlog sazivanja skupštine te je uputio zahtjev upravi, Uprava je odbila zahtjeve te je dioničar sukladno istom članku Zakona najavio da će tražiti od suda da ga ovlasti da sam sazove glavnu skupštinu. Odaziv na naš poziv je pretežito pozitivan, svakodnevno nam se javljaju novi članovi, te Udruga trenutno okuplja 50-ak dioničara koji zajedno drže više od 1,5% udjela u kapitalu Peveca.

Smatramo da je najvažnija odluka koju Maloprodajna ulaganja predlažu da skupština donese ta o dopuni Odluci o uvrštenju na uređeno tržište koja je donesena na Glavnoj skupštini 1. lipnja 2016. godine, kojom bi Glavna skupština naložila Upravi da se Odluka izvrši u zadanom roku, odnosno da poduzme sve potrebne i propisane radnje radi uvrštenja dionica na uređeno tržište najkasnije u roku od 30 dana.

Uvrštenje na uređeno tržište zaštitilo bi sve dioničare u trenutnoj situaciji. Naime, aktualna uprava na čelu s Juricom Lovrinčevićem skriva financijske rezultate od dioničara i laže o njihovoj dostupnosti, dok on ima uvid u sve podatke o poslovanju tvrtke Pevec. Istovremeno dovodi u pitanje prethodno objavljene poslovne rezultate koje je potvrdio nezavisni revizor, a putem dnevnog i tjednog tiska iznosi teške optužbe i pomalo apsurdne konstrukcije o navodnim štetama i potencijalnim gubicima za tvrtku Pevec. Indikativno je pak da njegova distributerska tvrtka Dicentra, u kojoj je jedan od dva suvlasnika, za to vrijeme stječe dionice na neuređenom tržištu kapitala na kojem nisu obvezni isto prijavljivati i objavljivati.

U najnovijoj konstrukciji optužuje bivšeg čelnog čovjeka Peveca Darka Šketa da je nanio štetu državi zato što Hypo banka nije na vrijeme preuzela nekretninu u vlasništvu Peveca. Na stranu što mi nije jasno kako možete kupca prisiliti da preuzme nekretninu, aktualna uprava Hypa odnosno Addiko banke odbacuje da je odlukom banke i transakcijama nanesena šteta državi, te prozvani g. Šket i Brane Golubić demantiraju te navode. Također mi nije jasna povezanost koju g. Lovrinčević vidi između g. Golubića i vlasnika Maloprodajnih ulaganja g. Kodrića u ovom slučaju, naime što bi on dobio od ovakvog poteza… član uprave Peveca Krešimir Bubalo je bio interni revizor u Hypo banci pa što onda? Na kraju, da država smatra da je oštećena valjda bi ona podnijela prijavu a ne privatna firma, zar ne?

Problem je i da Uprava na čelu s Juricom Lovrinčevićem opetovano i dokazano laže o više i o manje važnim stvarima. Primjerice, na lakrdiji zvanoj „Dan investitora“ 5. prosinca Uprava se u pogledu financijskih rezultata ponašala krajnje netransparentno i bezobrazno, naime tek su na opetovanom inzistiranju od prisutnih rekli da prihodi s 30.9. iznose 978 milijuna kuna, a zatim lagali da su rezultati dostupni na FINA-i. Gospodin Lovrinčević je tada lagao i o povezanosti s Dicentrom izjavom „Dicentra nema nikakve veze sa mnom“, što se uvidom u sudskom registru može lako dokazati da nije istina. Aktualna Uprava lagala je i o meni i o Udruzi kako u pogledu uloge g. Golubića (koja je nepostojeća) tako i u pogledu broja dionica kojih sam vlasnik. Od manje važnih stvari, opetovano je lagao o postotku s kojim je Nadzorni odbor izabran (fulava za 4%).

Također su pokazali spremnost na iznošenje negativnih dijelova informacija iz poslovanja na način da su spomenuti sudski sporovi čije glavnice dosežu 150 milijuna kuna, ali nisu spomenuti da u više od pola te glavnice postoje prvostupanjske presude u korist Društva. Izjavio je i da se za jednu željeznu konstrukciju koja je prodana za 285 tis. kuna moglo višestruko veći iznos dobiti da je prodana u otpadno željezo. U demantiju, Samoborka tvrdi da je spomenuta konstrukcija bila u vlasništvu OTP banke, da je bila nelegalno podignuta zbog čega je morala biti uklonjena, te da je temeljem zakupnih odnosa i dogovora s OTP bankom tvrtka Pevec imala obvezu uklanjanja tog objekta o svom trošku. To nam recimo g. Lovrinčević nije priopćio, kao i da je trošak demontaže i uklanjanja prenesen na kupca. Pojavila se i informacija na internetu da se spomenuta konstrukcija sastala od 160 tis. kilograma željeza. Kako se cijena otpadnog željeza u razdoblju potpisivanja ugovora kretala između 40 i 60 lipa po kg, ako je podatak o težini istinita onda je tvrdnja g. Lovrinčevića neistinita. U protivnom bih volio znati gdje mogu prodati staro željezo za recimo dolar po kili, u ponedjeljak bih već tražio kredit da kupim stari kontejnerski brod.

U svakom slučaju, što se tiče financijskih izvještaja, u slučaju sudskih sporova bitna je procjena rizika. Naime, ukoliko Uprava procijeni da je vjerojatan negativni ishod sudskog spora, potrebno je za to napraviti rezervaciju u računu dobiti i gubitka, čija je posljedica umanjenje tekuće dobiti bez novčanog odljeva iz tvrtke. Ovo se ne smije zloupotrebljavati, inače bi sve firme nerealnim rezervacijama smanjile prikazanu dobit i time obvezu poreza na dobit, a uostalom to je jedan od razloga što zakon obvezuje da izvješća potvrđuje neovisni revizor. Ipak, od strane revizora je ovo dosta težak zadatak jer odvjetnici rijetko izlaze s jasnim procjenama uspješnosti, a i zbog nepredvidivosti pravosuđa.

Ako je istina da je g. Šket želio pomoći nekome da preuzme Pevec za male novce, ne bi valjda skrivao sudske sporove nego bi umanjio dobit iskazujući rezervacije za njih. Nažalost, kako mislim da g. Lovrinčević radi upravo to, i kako mislim da skriva rezultate i iznosi pojedine negativne detalje iz poslovanja u tisak s ciljem rušenja cijene dionice da bi s povlaštenim informacijama preko svoje firme Dicentre jeftino preuzeo Pevec, očekujem svakakve akrobacije u godišnjem izvješću za 2016. godinu, između ostalih i u vidu nerealno visokih rezervacija koje će (gotovo) u potpunosti zamaskirati procijenjenu dobit od oko 70 milijuna kuna (53 kuna po dionici).

Čak i da je prošla uprava radila štetu, to ne opravdava novu i ne smije skrenuti fokus dioničara s onoga što je bitno. Ova uprava je ovdje sada, i ona ovdje i sada radi loše stvari. U ovakvim okolnostima ne znam zašto bi itko odlagao uvrštenje na uređeno tržište, na kojem bi vrijedio Zakon o preuzimanju dioničkih društava, obveza prijave stjecanja dionica od osoba povezanih s Upravom i Nadzornim odborom, obveza kvartalnog izvještavanja itd. Volio bih da se među dioničarima stvori konsenzus o potrebi neovisne uprave koja bi trebala raditi jednako na dobrobit svih dioničara i stvarati novu vrijednost, s profesionalnim odnosom prema dobavljačima i zaposlenicima, čime bi profitirali baš svi.

S poštovanjem,

Hrvoje Marković
Predsjednik
Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

VAŽNO: Moguće je da su sva moja mišljenja potpuno kriva i promašena i da sam svakakve stvari slučajno krivo povezao, te molim da ih nitko ne uzima u obzir prilikom donošenja investicijskih ili bilo kakvih odluka. Ovo nije poziv na kupnju, prodaju ili držanje dionica Peveca.

Comments 1

  • Danas je Uprava objavila “prve financijske rezultate” za 2016. godinu. Nažalost krnja prezentacija sadrži svega 3 podataka iz računa dobiti i gubitka te jednu iz bilance.

    Kao što sam predvidio, sadrži ogroman ispravak zadržane dobiti (94 milijuna kuna) za rezervacije po započetim sudskim sporovima “temeljem računovodstvenog načela opreznosti u cilju iskazivanja poštenog i istinitog poslovnog rezultata”, za koje je g. Lovrinčević u prosincu rekao da im glavnice dosežu iznos od preko 150 milijuna kuna.

    Međutim od tog iznosa 80 milijuna kuna otpada na spor sa Zdravkom Pevecom, koji je već nepravomoćno presuđen u korist Društva. Moguće je da je uz stopostotnu rezervaciju za pravne sporove za koje još ne postoji presuda napravljena i djelomična rezervacija za sporove koji su dobiveni na prvom stupnju, inače ne znam nijednu izlistanu firmu koja radi ovakve stvari, mislim da bi sve bile u gubitku… na revizora je sada velika odgovornost upravo jer je i izvješća iz proteklih godina potvrdio i baš me zanima hoće li potvrditi ove podatke.

    Mislim da bi Mario Božiković, Jurica Lovrinčević i drugi okupljeni oko ekipe koja je tvrdila prošle godine da je g. Šket bio “produžena ruka Kodrića” koji je htio “preuzeti Pevec za male novce” trebali objasniti zašto g. Šket nije napravio ove rezervacije i umanjio iskazanu dobit. S druge strane, zanimljivo je da je ova prezentacija dana upravo nakon značajnog porasta cijene od početka godine unatoč novim naslovima o navodnim štetama, i nakon najave dioničara da će tražiti sudsko ovlaštenja za sazivanje Glavne skupštine. Bilo bi zanimljivo znati kupuju li na skrbničkim računima osobe usko povezane s članovima Uprave i Nadzornog odbora, međutim kako dionica nije uvrštena na uređenom tržištu nemaju obvezu prijava takvih transakcija. Zanimljivo je i da Uprava, čiji je predsjednik jedan od najvećih dioničara firme, kaže kako dionica nije spremna za uvrštenje u ovom trenutku. Puno je zanimljivosti ovdje.