Poziv na Glavnu skupštinu 2017.

Jučer je Pevec objavio Poziv za Glavnu skupštinu koja će se održati 12. lipnja 2017.  s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji prijave svoje sudjelovanje najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničarima koji žele opunomoćiti Udrugu malih dioničara „Pevec“ d.d. da ih zastupa na skupštini molimo da pričekaju da objavimo šprancu punomoći i prijave kako ne bi došlo do pogreški pri popunjavanju.

U međuvremenu je ponovo došlo do velike promjene u vlasničkoj strukturi. Maloprodajna ulaganja d.o.o. su prodala svoj udio u Pevecu od 17,4%, a prema pisanju medija je paket kupila osoba bliska Dicentri. S obzirom na to da Maloprodajna ulaganja više nemaju dionice Peveca, pa je time prestao i pravni interes, Trgovački sud u Zagrebu prošli mjesec odbio je njihov zahtjev za sazivanje izvanredne glavne skupštine, što je prethodno dvaput odbila i Uprava Peveca.

Glavni zahtjevi Maloprodajnih ulaganja, ali i mnogih drugih malih dioničara, bio je provođenje odluke o uvrštenju dionica na Službeno tržište ZSE koju je glavna skupština donijela još 1. lipnja 2016. Uprava Peveca na čelu s Lovrinčevićem to je čitavo vrijeme odbijala, istovremeno kupujući dionice Peveca bez obveze davanja javne ponude za preuzimanje, opravdavajući se time da kompanija ‘nije spremna’ za listanje na službenom tržištu, koje podrazumijeva veću transparentnost, ali i obveza javne ponude za preuzimanje.

Društvo nažalost nije objavilo financijske izvještaje, izvještaje Uprave niti izvještaj Nadzornog odbora. Preslike spomenutnih izvještaja su dostupne dioničarima koji osobno dođu u prostorije uprave Društva radnim danom od 9-12 sati. Nakon što se konzultiramo, uz pozitivno mišljenje odvjetnika objavit ćemo ih na web stranicama Udruge.

Na dnevnom redu se između ostalog predlaže zadržavanje dobiti za pokriće gubitka prenesnog iz ranijih godina, naime zbog već spomenutih rezervacija za sudske sporove izvješće za 2015. godinu je prepravljeno tako da sadrži prenesni gubitak.

Predlaže se dopuna Odluci o uvrštenju dionica na uređeno tržište tako da se određuje rok za uvrštenje dionica na uređeno tržište do 1. lipnja 2018. Ako je uprava na čelu s Juricom Lovrinčevićem stopirala uvrštenje dok se “ne utvrdi pravo stanje”, a predložena izvješća prikazuju “pravo stanje”, ne vidim zašto bi trebalo dulje od mjesec-dva za uvrštenje.

Za člana Nadzornog odbora se predlaže Mario Radić, koji je poslovni partner predsjednika uprave Lovrinčevića, te uz njega suvlasnik i član uprave Dicentre. Predlaže se i povećanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora do neto iznosa u visini od 7.000,00 kuna mjesečno uvećano za naknadu putnih troškova za sudjelovanje na sjednicama Nadzornog odbora. Trenutna naknada iznosi 4.000,00 kuna mjesečno.

Za revizora se pak ponovo predlaže BDO CROATIA, koji nije niti izrazio mišljenje na prezentirane izvještaje, koji sadrže i ogromne ispravke za 2015. godinu, dok je za originalne prezentirane od strane bivše Uprave izrazio mišljenje da u svim značajnim odrednicima istinito i fer prikazuju financijski položaj društva, te financijsku uspješnost i novčane tijekove sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Iz gore navedenog mislim da je jasno koliko je trenutnoj upravi stalo do odnosa prema dioničarima i zajedničkoj imovini Društva. Iz tog razloga ponovo pozivamo dioničare koji namjeravaju Udruzi dati punomoć za zastupanje da pričekaju nekoliko dana dok ne izradimo šprancu prijave i punomoći kako Uprava ne bi imala razloga odbiti prijavu zbog greške pri popunjavanju.

S poštovanjem,

Hrvoje Marković
Predsjednik
Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

Comments 2

  • Svaka cast na svemu sto radite po pitanje Peveca!

  • U izvješću Uprave za 2016. godinu piše da društvo teži stalnom unapređenju odnosa s dioničarima, investitorima, te sveukupnom javnošću, te je dobrovoljno prihvatilo primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze.

    Kodeks kaže između ostalog:

    (…) a godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji svakodnevno trebaju biti dostupni na uvid dioničarima u sjedištu i na poslovnoj adresi društva, kao i na internetskim stranicama društva.

    Ne samo da je Jurica Lovrinčević lagao da su rezultati za prvih 9 mjeseci poslovanja dostupni u FINA-i, nego objave nešto bez računa dobiti i gubitka, potpisa uprave, pečata Peveca, revizorskog izvješća, potpisa ovlaštenog revizora i bez pečata revizora kao “Godišnje izvješće za 2016. nekonsolidirano/revidirano“…