Glavna skupština 10. 4. 2018.

Poštovani članovi i dioničari,

Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine koja bi se trebala održati 10. travnja 2018. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84.

Skupština se saziva s predloženom odlukom o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara uvjetovanjem najmanjeg iznosa upisa i uplate za nove dionice, kao i izmjena Statuta u dijelu koji navodi iznos temeljnog kapitala i broj dionica. Predlaže se povećanje temeljnog kapitala za iznos od najviše 130 milijuna kuna. Za donošenje ove odluke potrebna je suglasnost najmanje 75% glasova zastupljenih na skupštini.

U izvješću o razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara uprava navodi:

  • Uplata za upisane dionice za svaku pojedinačnu ponudu ne smije biti manja od 800.000 kuna po dioničaru
  • Društvo je u 2017. ostvarilo kontinuirani proces pozitivnih promjena, koje se prije svega sastoje od rasta financijskih pokazatelja, povećanja broja zaposlenih, investiranja u razvoj ljudskih resursa, investiranja u objekte i infrastrukturu i povećanja broja novih kupaca, te time potvrdilo da je jedna od najznačajnijih kompanija u svojoj glavnoj djelatnosti – ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
  • Svrha povećanja temeljnog kapitala je financiranje kapitalnih investicija određenih strategijom Društva, koje se sastoje od ulaganja u objekte i infrastrukturu, potrebnih za širenje poslovanja kako bi se ostvarili bolji poslovni rezultati i stekao siguran položaj Društva na sve zahtjevnijem hrvatskom tržištu
  • Naime, da bi Društvo postiglo zadane poslovne ciljeve, nastavilo poslovanje uzlaznim trendom i spremno odgovorilo izazovima tržišta u kojem sudjeluju konkurentske multinacionalne, regionalne i lokalne kompanije, neophodno je u nadolazećem poslovnom razdoblju investirati u objekte i infrastrukturu na područjima s iznimnim potencijalom u kojima Društvo ne obavlja svoju djelatnost, za što je nužno pravovremeno osigurati dovoljnu količinu svježeg kapitala.
  • S obzirom na to da se dionicama Društva ne trguje putem trgovinskog sustava te ne postoji utvrđena cijena, Uprava Društva smatra najoptimalnijim rješenje da cijena izdanja ovisi o potražnji iskazanoj od ulagatelja i bude određena na temelju podnesenih ponuda uvažavajući odredbu zakona po kojoj cijena ne smije biti manja od nominalne (100 kn).

Pri povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uplatama u novcu, važno je postići kompromis između potražnje Društva za kapitalom i cijene upisa. Naime, ako se nove dionice upisuju po cijeni manje od njezine sadašnje vrijednosti dolazi do razrjeđivanja postojećih dioničara. Budući da se predloženom odlukom broj dionica može udvostručiti, ako bi samo jedna osoba dala ponudu, teoretski bi mogla po cijeni od 100 kuna po dionici steći 50% vlasništva u novoj strukturi dioničara. Ipak, kako procjenjujemo da najveći dioničari koji djeluju zajednički imaju nešto manje od 60% trenutnog vlasništva, kada bi isključivo oni upisali maksimalan broj dionica udio bi im se povećao na 80%, pri čemu bi još uvijek ostao određen prostor do opasnosti od istiskivanja manjinskih dioničara (za što je potrebno 95%). U međuvremenu ćemo konzultirati pravnike za slučaj istiskivanja i koja bi nam prava bila u slučaju istog.

S poštovanjem,

Hrvoje Marković