Osnovana Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

Poštovani dioničari Peveca,
dobrodošli na web stranice Udruge malih dioničara „Pevec“ d.d.

Udrugu smo osnovali s ciljevima zaštite i promicanja interesa malih dioničara Peveca, kao i transparentnog, dobrog i odgovornog upravljanje Pevecom u interesu svih dioničara.

U skladu s tim ciljevima, a prije osnivanja Udruge, uoči ovogodišnje Glavne skupštine sam apelirao na Centar za restrukturiranje i prodaju da, u skladu sa svojim pravima iz vlasništva preko 5% temeljnog kapitala, stavi na dnevni red Odluku o uvrštenju na uređeno tržište. Odluka je donesena, te obvezuje Upravu da poduzme sve korake da se dionice Peveca uvrste u Uređeno tržište Zagrebačke burze, što je iznimno bitno zbog tri razloga.

 1. Dionicama se trenutno trguje na multilateralnoj trgovinskoj platformi zahvaljujući zahtjevu Agram brokera koji je podnesen početkom svibnja. Podnositelj zahtjeva može u bilo kojem trenutku zatražiti prestanak uvrštenja dionica, što se i dogodilo u ožujku kada je Zagrebačka burza, kao izvorni podnositelj zahtjeva za uvrštenje, donijela odluku o prestanku trgovanja dionicama PVCM-R-A. Zahtjev Agram brokera je odobren tako da je dionica ponovo uvrštena dan nakon dana povlačenja, tako da de facto nije bila povučena, međutim trenutno nikakav zakon ne sprečava Agram brokere da pošalju zahtjev za povlačenje.
  Kada se dionica primi u uređeno tržište, odluku o povlačenju s uvrštenja može donositi isključivo Glavna skupština Peveca, na čijoj sjednici imaju pravo sudjelovati, raspravljati i glasati svi dioničari Društva, i to odlukom koja je donesena sa 75% glasova zastupljenih na toj sjednici, prema Zakonu o tržištu kapitala. Nadalje, dioničari koji tom prilikom glasuju protiv donošenja odluke o povlačenju s uvrštenja imaju zakonsko pravo tražiti od Društva da im otkupi njihove dionice uz pravičnu naknadu.
 2. Trenutno najveći pojedinačni dioničar Peveca, Samoborka d.d., imala je cilj steći 25% dionica Peveca, te je krajem travnja objavila javnu ponudu za kupnju dionica Peveca. Na dionice koje se trguju na uređenom tržištu odnose se odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Naime, taj zakon propisuje da kada pojedini dioničar stekne dionice tako da prijeđe prag od 25%, dioničar je obvezan objaviti ponudu za preuzimanje svih dionica Društva. U ponudi za preuzimanja, preuzimatelj mora svima ponuditi otkup dionica po istoj cijeni, koja ne može biti niža od:
  • najviše cijene po kojoj je preuzimatelj stjecao dionice u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, odnosno
  • prosječne cijene dionice ostvarena na uređenom tržištu, koja god je viša.

  Da dionice nisu ponovo uvrštene makar na multilateralnu trgovinsku platformu, dioničari koji nisu bili prodali Samoborci bili bi mogli tražiti kupce tek po oglasnicima, ili ih ponuditi Samoborci i/ili Pevecu, što bi vjerojatno bitno utjecalo na cijenu koju bi mogli dobiti.

 3. Uređeno tržište postavlja znatno veći standard transparentnosti upravi Peveca, uključujući tromjesečno izvješćivanje, što je u dosadašnjoj komunikaciji sa mnom uprava istaknula kao prioritet. Tim više veseli vijest da je uprava odlučila zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze, što je srednja kotacija unutar uređenog tržišta, a ne samo redovito tržište, koje uz dostavu minimalnih informacija propisanih Zakonom o tržištu kapitala, obvezuje Društvo i na dodatne zahtjeve propisane Pravilima burze, kao što su informacije o održavanju sjednica uprave i nadzornog odbora, te stjecanja i otpuštanja dionica od strane članova uprave i nadzornog odbora.

Zahtjevi prema upravi

Neki naši zahtjevi prema upravi u kratkom i srednjem roku, a neka od njih sam i osobno već uputio, uključuju:

 1. Donošnje politike isplate dividende
 2. Pojednostavljenje postupka prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini
 3. Omogućavanje sudjelovanja na glavnoj skupštini pisanim putem i upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije
 4. Bolja tehnička provedba glavne skupštine

Iako je Pevec trenutno u fazi širenja te sve investicije vrše iz vlastitih sredstava, odnosno bez kredita, zahtjevali bismo isplatu barem dijela dobiti dioničarima u sklopu održive dividendne politike. Kako uprava povodom izvrsnih rezultata nagrađuje zaposlenike, te je na glavnoj skupštini uprava spominjala opcijske dionice u vidu nagrada upravi, smatramo da bi i dioničari trebali biti nagrađeni dividendom.

Postupak prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini bio je nepotrebno kompliciran. Obrasci prijave i punomoći su sadržavali polja za broj dionica, što je nepotrebno jer društvo provjerava stanje prije održavanja skupštine, te za ukupnu nominalnu cijenu dionica (!) za čije se sudjelovanje prijavljuje. Ovi podaci nisu potrebni, niti su zakonski propisani kao obvezni, te su bili uzroci zabuna i krivo popunjenih prijava, a i nepotrebnog trošenja vremena. Također, pravnim je osobama postavljena obveza dostave izvatka iz Sudskog registra o osobama ovlaštenim za zastupanje, što je ne samo nepotrebno budući da su ti podaci javno dostupni na internet stranicama Sudskog registra, nego je i financijski (a i vremenski) trošak. Ne vidimo razlog zašto prijavu ne bi mogli predati i elektronskim putem (e-mail/internet).

Kao i prijavu, zahtjevali bismo da se omogući glasanje dopisno (pismom) i e-mailom/internetom.

Ovogodišnja glavna skupština bila je izrazito loše tehnički organizirana. Premda sam već svima počeo ići na živce svojim javljanjem za raspravu, većina vremena od oko 4 sata, koliko je trajala sjednica, sjedili smo i čekali brojanje glasova. Ako su rasprave za sve točke sve skupa trajale 15-20 minuta, puno sam rekao.

Poziv dioničarima

Pozivamo sve dioničare Peveca da pročitaju naš Statut i da nam se pridruže u postavljanju zajedničkih stavova i zaštiti zajedničkih interesa. Jedini uvjeti su da ste dioničar Peveca, te da ne obavljate izvršnu dužnost u Pevecu (uprava). Visina članarine nije određena, i dobrovoljna je, te je Statutom određena da uplata članarine nije uvjet postanka članom, niti je neplaćanje iste razlog prestanka članstva. Sva prikupljena sredstva koristit ćemo za predstavljanje Udruge sada već preko tisuću dioničara, od kojih su većina hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata i članovi obitelji smrtno stradalog, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. U tom pogledu nam je potreban novac za poštarinu, kuverte itd. Po stjecanju pravne osobnosti upisom u Registar udruga, otvorit ćemo račun na koji će se članarine i donacije moći uplaćivati.

Ukratko o Udruzi

Svi članovi Udruge rade volonterski, te ne primaju naknadu za svoj rad. Udruga ne prima novac iz državnog proračuna, nego isključivo iz dobrovoljnih uplata članova i ne-članova. Skupština je najviše tijelo Udruge, i svaki član ima jedan glas, bez obzira koliko dionica imao. Ovako smo osigurali demokratičnost i smjenjivost vodstva. Mandat predsjedniku, tajniku i upravnom odboru traje 2 godine, a bira ih skupština. Prodajom svih dionica Peveca gubi se pravo članstva u Udruzi.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno me kontaktirajte e-mailom na hrvoje@markovicweb.com ili telefonom na broj 091/885-3736.

S poštovanjem,

Hrvoje Marković

Dopuna (4.12.2016.): Da još jednom istaknem svoju nezavisnost u odnosu na Samoborku i pokažem ulogu u stavljanju Odluke o uvrštenju na uređeno tržište na dnevni red, ovo su moji dopisi s CERP-om 6. svibnja, dva dana prije roka za dopune dnevnog reda. Mailove sam poslao u 12:09 i u 13:22. Zahtjev za dopunu dnevnog reda je napravljen u 14:38 (file -> properties).

Comments 1