Izvanredna Glavna skuština – spajanje dionica

Poštovani članovi i dioničari Peveca,

Objavljen je poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu društva koja će se održati 11. ožujka 2019. u 12 sati u sjedištu Društva (https://pevec.hr/kompanija/wp-content/uploads/02_Poziv-za-Glavnu-skups%CC%8Ctinu.pdf). Sve točke dnevnog reda vezane su uz prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se provede spajanje dionica (reverse stock split) u omjeru 100 prema 1 što znači da će svaki dioničar za 100 dionica koje posjeduje dobiti jednu novu, sa istovremenim smanjenjem broja dionica za 100 puta. Tim potezom bi se načelno trebao zadržati isti omjer vlasništa unutar dioničarske strukture, no problem je što s dioničarima koji imaju broj dionica koji nije djeljiv sa brojem 100. Oni bi prema prijedlogu odluke imali mogućnost dokupiti od Društva broj dionica koji je potreban do prvog višeg broja višekratnika broja 100 ili će im se broj dionica smanjiti do nižeg broja višekratnika broja 100 i isplatiti naknada za umanjeni broj dionica. Cijena po kojoj bi dioničari mogli dokupiti dionice kao i naknada za umanjeni broj dionica iznosi 387,00 kn i utvrđena je Elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice.
Smatramo da predložena odluka ne donosi korist Društvu, te da je suprotna interesima malih dioničara. Iako će svi imati pravo dokupa po istoj cijeni, ovim potezom se dioničare prisiljava da ulože dodatna sredstva, a u protivnom ostaju bez svog udjela u vlasništvu po cijeni koja ne odražava pravu vrijednost Društva. Da su dionice uvrštene na Zagrebačku burzu, kako smo više puta predlagali, za ovo spajanje bi se koristila tržišna cijena koja bi svakako bila realnija. Mnogi mali dioničari koji imaju manje od 100 dionica, a oni čine više od pola ukupnog broja dioničara, ostat će bez svog udjela u vlasništvu ukoliko ne ulože dodatan novac, što sigurno nisu svi u mogućnosti učiniti.
Mali dioničari, kao ni Udruga, nije u mogućnosti utjecati na odluke Skupštine, ali zato želimo omogućiti članovima i dioničarima da imaju što veće mogućnosti upravljanja svojom imovinom, pa pozivamo sve zainteresirane za kupnju ili prodaju dionica da kontaktiraju Udrugu kako bismo napravili okvirni popis ponude i potražnje, te pomogli sadašnjim i potencijalnim dioničarima da ostvare svoje interese bilo kroz kupnju ili prodaju dionica. U tom slučaju uloga Udruge će biti isključivo povezivanje članova i ostalih pojedinaca koji su zainteresirani.

Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

Comments 16

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)