Izvanredna Glavna skuština – spajanje dionica

Poštovani članovi i dioničari Peveca,

Objavljen je poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu društva koja će se održati 11. ožujka 2019. u 12 sati u sjedištu Društva (https://pevec.hr/kompanija/wp-content/uploads/02_Poziv-za-Glavnu-skups%CC%8Ctinu.pdf). Sve točke dnevnog reda vezane su uz prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se provede spajanje dionica (reverse stock split) u omjeru 100 prema 1 što znači da će svaki dioničar za 100 dionica koje posjeduje dobiti jednu novu, sa istovremenim smanjenjem broja dionica za 100 puta. Tim potezom bi se načelno trebao zadržati isti omjer vlasništa unutar dioničarske strukture, no problem je što s dioničarima koji imaju broj dionica koji nije djeljiv sa brojem 100. Oni bi prema prijedlogu odluke imali mogućnost dokupiti od Društva broj dionica koji je potreban do prvog višeg broja višekratnika broja 100 ili će im se broj dionica smanjiti do nižeg broja višekratnika broja 100 i isplatiti naknada za umanjeni broj dionica. Cijena po kojoj bi dioničari mogli dokupiti dionice kao i naknada za umanjeni broj dionica iznosi 387,00 kn i utvrđena je Elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice.
Smatramo da predložena odluka ne donosi korist Društvu, te da je suprotna interesima malih dioničara. Iako će svi imati pravo dokupa po istoj cijeni, ovim potezom se dioničare prisiljava da ulože dodatna sredstva, a u protivnom ostaju bez svog udjela u vlasništvu po cijeni koja ne odražava pravu vrijednost Društva. Da su dionice uvrštene na Zagrebačku burzu, kako smo više puta predlagali, za ovo spajanje bi se koristila tržišna cijena koja bi svakako bila realnija. Mnogi mali dioničari koji imaju manje od 100 dionica, a oni čine više od pola ukupnog broja dioničara, ostat će bez svog udjela u vlasništvu ukoliko ne ulože dodatan novac, što sigurno nisu svi u mogućnosti učiniti.
Mali dioničari, kao ni Udruga, nije u mogućnosti utjecati na odluke Skupštine, ali zato želimo omogućiti članovima i dioničarima da imaju što veće mogućnosti upravljanja svojom imovinom, pa pozivamo sve zainteresirane za kupnju ili prodaju dionica da kontaktiraju Udrugu kako bismo napravili okvirni popis ponude i potražnje, te pomogli sadašnjim i potencijalnim dioničarima da ostvare svoje interese bilo kroz kupnju ili prodaju dionica. U tom slučaju uloga Udruge će biti isključivo povezivanje članova i ostalih pojedinaca koji su zainteresirani.

Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

Comments 16

 • Zelim dokupit 100kom od postojecih malih dionicara..javite se..

 • Može li mi tko pojasniti situaciju oko dionica. Ja imam 160 dionica.
  Kakvo je to spajanje dionica 100 ZA JEDNU koja bi vrijedila 10000 kn. Zar to znači da će mojih 100 dionica spržiti u jednu vrijednosti 10000 kn ??? Kako je to moguće !

 • Trenutno je nominalna vrijednost svake dionice 100 kn, a predloženim spajanjem bi se sto postojećih spojilo u jednu nominalne vrijednosti 10.000 kn. Neka vas ne buni nominalna cijena, ona nije ista tržišnoj tj onoj po kojoj je netko spreman kupiti ili prodati. Nakon spajanja vlasništvo se jednostavno neće dijeliti na 1.320.100 dijelova (dionica) nego na 13.201 dio.

  • Zahvaljujem na odgovoru. Znači ako ne poduzmem nikakve radnje, mene će po odluci skupštine isplatiti za 60 dionica po 387 kn po dionici, a za preostalih 100 ću dobiti 1 nominalne vrijednosti 10000 !

 • Znači ništa mi ne preostaje već dokupiti 40 komada po 387, mamu im prevarantsku ! Kupujem !

 • Pozdrav, Imam 42 dionice.Ako ne kupim još 48 znači li to da će mi otkupit ove 42 iako ih ne želim prodati?

 • Prodajem 104 dionice naj boljem ponuđaću.

 • Kolko bi onda ja dobio imam 79 dionica..ako ne kupim dionica da imam 100

  • Poštovani, ako ne kupite dionice broj dionica na vašem računu u SKDD-u će biti umanjen na 0, a vama će biti isplaćena naknada u visini 30.573 kuna.

 • Želim kupiti 20 dionica.

 • Pozdrav;Zanima me da li hrvi mora platiti porez i prirez na dividendu.

 • Igor, naravno da mora, i ja sam hrvi, i platio sam je za prošlogodišnju isplatu dividende, tj. automatski se skine prilikom uplate na račun.

 • Da li itko može zaštititi male dioničare (branitelj) , na ovaj način su nas zakinuli, ili otkup ili isplata. Znači ja koji imam 87 dionica moram uplatiti 5.000 Kn za 13 dionica.
  Znači ja bih se trebao savjetovati sa nekim brokerom o situaciji na tržištu dionica da li se isplati investicija ili ne.

 • Naravno da su nas zakinuli,dionice vrijede sigurno više a i gubimo dividendu koja je prošle godine bila 61 kn po dionici.