Izvanredna glavna skupština | Extraordinary General Meeting

17. studenog Lidija Kljajić prestala je biti član uprave Peveca, a Jurica Lovrinčević je od tada jedini član uprave. Nakon provođenja najuspješnijeg stečaja u povijesti Hrvatske, zajedno s gospodinom Šketom napravila je sve što je bilo potrebno za uvođenje novih i poboljšavanje postojećih procesa u firmi da bi Pevec zauzeo vodeće mjesto u svom segmentu poslovanja u državi, te je radila na prospektu uvrštenja dionica na uređeno tržište o kojemu, od dolaska g. Lovrinčevića za člana uprave za nabavu i ostavke g. Bolanče iz nadzornog odbora, nije bilo više ni riječi.

Zbog ovih događaja i nedostatka odgovora na pitanja sukoba interesa g. Lovrinčevića i političkih zapošljavanja, pokrećemo inicijativu za sazivanje Izvanredne glavne skupštine s točkama izglasavanja nepovjerenja g. Lovrinčevićuopozivu članova nadzornog odbora. Kako se nastavlja šutnja iz uprave i nadzornog odbora o ukazanim problemima, vidimo raspravu u obliku izvanredne glavne skupštine kao jedini način za dobivanje odgovora na važna pitanja koja smo postavili, zbog čijih nedostataka smatramo da je vrijednost imovine dioničara bitno umanjena u obliku niske cijene dionice.

Članovi Udruge malih dioničara imaju zastupljeno manje od 0,5% kapitala Peveca, ali smo do sada imali neformalnu podršku i vodili razgovore s dioničarima koji zajedno imaju preko 5% potrebnih za sazivanje izvanredne glavne skupštine, i nadamo se međusobnoj suradnji.

Konačno, želio bih pozvati članove i nečlanove koji da nas podrže u radu uplatom donacije. Rad svih članova Udruge je na volonterskoj bazi, a sva prikupljena sredstva će biti korištena za slanje pisma i kontaktiranje malih dioničara Peveca. Pritom napominjem da budući da su većina dioničara (brojem, iako ne po udjelu u kapitalu) HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji smrtno stradalog, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, vidimo i društveno korisnu ulogu Udruge malih dioničara Pevec, koja pokušava razriješiti navedena pitanja čija je posljedica gubitak vrijednosti imovine za dioničare

S poštovanjem,

Hrvoje Marković
predsjednik
Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.


On November 17, Lidija Kljajić, CFO, left the Management Board of Pevec. Since then, Jurica Lovrinčević has been the only member of the Management Board. After completing the most successful bankruptcy procedure in Croatia’s history, together with Mr. Šket, she did everything that was necessary by implementing new and improving existing processes in the company which allowed Pevec to take the lead in its segment in the country. In addition, she worked on the Prospectus, of which there has been no mention since Mr. Lovrinčević became Member of the Management Board for Supply Chain and Mr. Bolanča resigned from the Supervisory Board.

Because of these events and the lack of answers to the questions of Mr. Lovrinčević’s conflict of interest and the employment of politicians connected with the Chariman of the Supervisory Board, Mr. Mandić, we are creating an initiative to call an Extraordinary General Meeting, with the agenda of a motion of no confidence against Mr. Lovrinčević and a recall of the members of the Supervisory Board. Because of the continuing lack of explanation from the Management and Supervisory Board about the problems we have brought to light, we see a discussion in the form of an Extraordinary General Meeting as the only way to get answers to the important questions we have asked. Because of these unanswered questions, we believe the value of the shares has been significantly damaged.

Members of the Pevec Shareholders Association currently represent less than 0.5% of Pevec’s shareholder equity, however, we have had the informal support of, and been in contact, with shareholders who collectively have more than the 5% necessary to call an Extraordinary General Meeting, and we hope we will be able to work together.

Finally, I would like to ask our members and non-members for their support by making a donation. All of our members’ work is on a volunteer basis, and all donations we receive will be used for sending letters and contacting small shareholders of Pevec. In doing so, I would like to note that since the majority of shareholders (by number, although not by equity) are wounded veterans of the Croatian War of Independence and family members of fallen, interred or missing soldiers of the War of Independence, we see a socially beneficial role in our work getting answers to these questions, which we believe have a negative effect on the value of the shares.

Respectfully,

Hrvoje Marković
president
Pevec Shareholders Association

Comments 1

  • Sada vidim da je na mjestu direktora i jedinog osnivača bivše firme Markice Raič, člana NO Pevec, (Prvi ruž – nekretnine) došao Mario Mrvelj odnosno Project Consultum. Vlasnici Project Consultum su Mario i Ilija Mrvelj. Mario Mrvelj je jedan od vlasnika Energia Naturalis, odnosno Prvog plinarskog društva, gospoda Mrvelj su povezana i s Pavlom Vujnovcem u firmi VM business development. A Leo Prelec, bivši izvršni direktor PPD-a i zamjenik ministra gospodarstva na Glavnoj skupštini zastupa CERP i glasa za protuprijedlog NO-a koji je podnesen na samoj skupštini, i koji je usvojen. Mislim da bi mediji i državne institucije trebale ovo istražiti.

Discover more from Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading