Izvještaj sa skupštine

Poštovani članovi i dioničari Pevexa, jučer se održala Glavna skupština Društva.

Dividenda

Nakon četiri godine isplaćivanja dividende, Glavna skupština društva Pevex d.d. odlučila je u cijelosti zadržati rekordnu dobit do 288 milijuna kuna koja je ostvarena u poslovnoj 2021. godini. Podsjećamo, vodstvo Udruge uputilo je ranije protuprijedlog o isplati dividende u iznosu od 50% prošlogodišnje dobiti (10.900 kuna po dionici), dok je Uprava, za razliku od prošle godine, predložila da se sva dobit rasporedi u zadržanu dobit Društva. Kao razlog za zadržavanje dobiti, predsjednik Uprave Krešimir Bubalo naveo je potrebu financiranja planiranih investicija.

Dividenda je odbijena s 34% glasova za i 66% protiv.

Jamstva i garancije

O jamstvima u iznosu od 919 milijuna kuna o kojima se već pisalo u nekim medijima, Uprava se očitovala da se navedeni iznos odnosi na zbroj kako izdanih tako i primljenih jamstava i garancija. Rekli su da je iznos izdanih jamstava i garancija smanjen u odnosu na prethodnu godinu za 3%. Neovisni revizor potvrdio je to, navodeći da je u konsolidiranom godišnjem financijskom izvješću prikazan iznos od 919 milijuna kuna ‘umjesto kojega je trebao biti iskazan iznos od 522 milijuna kuna’.

Gospodin Bubalo naveo je da su ‘medijske špekulacije’ o 920 milijuna kuna izdanih jamstava naštetile društvu. Smatramo da do takvih ‘špekulacija’, kako ih je nazvao, ne bi došlo da nije potpisao izvješće koje navodi iznos od 919 milijuna kuna danih garancija i jamstava. Nadalje, nije nam jasno je li Nadzorni odbor bio svjestan te činjenice prilikom utvrđivanja da su financijskih izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama.

Uprava je navela da je 98% instrumenata osiguranja izdano u korist kreditnih institucija za obveze Pevexa po osnovi kreditnih aranžmana te da su svi instrumenti izdani isključivo za obveze Pevexa i ovisnog društva Dunav logistika. Nije nam jasno zbog čega se zadužnice za primljene kredite prikazuju kao potencijalne obveze s obzirom da se odnose na obveze koje su već priznate u izvještaju o financijskom položaju.

Zbog svih navedenih razloga, razmatramo mogućnost podizanja tužbe za utvrđenje ništetnosti odluke o utvrđivanju izvješća i odluke o upotrebi dobiti.

Kako proizlazi iz pitanja i očitovanja sa skupštine, smatramo da je Uprava odmah po primitku očitovanja neovisnog revizora trebala izvijestiti Nadzorni odbor, otkazati Glavnu skupštinu i podnijeti Nadzornom odboru ispravljeno financijsko izvješće, čime bi transparentno priznala pogrešku i spriječila dio ‘medijskih špekulacija o 920 milijuna kuna danih jamstava’. Uprava je 2017. već učinila sličnu stvar kada je Udruga uočila grešku u izvješću neovisnog revizora.

Razmotrit ćemo očitovanja revizora zbog toga što je utvrdio da je umjesto jednog iznosa trebao biti iskazan drugi iznos, ali je istovremeno dao pozitivno revizorsko mišljenje na izvještaje. Ovom prilikom napominjemo da je Hrvatska revizorska komora, postupajući po prijavi koju je podnio predsjednik Udruge, utvrdila već 2017. u provedenom izravnom nadzoru kako revizorsko društvo BDO Croatia tada nije u potpunosti postupilo u skladu sa zahtjevima Međunarodnog standarda kontrole kvalitete 1, zbog čega je Komora izrekla revizorskom društvu mjere otklanjanja uzroka propusta i proslijedila predmet stegovnim tijelima Komore.

Dioničar Dicentra d.o.o. zatražio je odgodu Glavne skupštine dok se dioničarima ne prikaže detaljna specifikacija svih izdanih garancija, što je Uprava odbila učiniti. Zahtjevu Dicentre su se pridružili brojni drugi dioničari, kao i Udruga.

Osim iz prethodno navedenih razloga, Udruga je, kao i značajan broj prisutnih dioničara i zastupnika na skupštini, izjavila protivljenje svim donesenim odlukama Glavne skupštine zbog toga što je Uprava uskratila davanje određenih obavijesti dioničarima.

Članarina

Pozivamo članove da uplate godišnju članarinu za 2022. godinu na IBAN: HR3823860021119013993 s opisom plaćanja: članarina, model: 00, poziv na broj: OIB. Visina članarine nije određena te je dobrovoljna. Pozivamo i ostale dioničare da podrže rad Udruge.

Ako koristite mobilnu aplikaciju za bankarstvo, jednostavno uslikajte ovaj barkod i unesite željeni iznos:

Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Comments 2