Punomoć za skupštinu 27.5.2021. – prijedlog uvrštenja na burzu

Poštovani članovi i dioničari Pevexa,

pozivamo vas da nam pošaljete punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Pevexa koja će se održati 27. svibnja 2021. godine. Vaš potpis treba biti javnobilježnički ovjeren, a s vašom punomoći Udruga vas može prijaviti za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i zastupati vas. Punomoć možete poslati na:
Udruga dioničara Pevex
Palmotićeva 34
10000 Zagreb

Alternativno, svoju ovjerenu punomoć možete poslati zajedno s ispunjenom prijavom za sudjelovanje na skupštini preporučeno na adresu:
Pevex d.d.
Savska cesta 84
10360 Sesvete

Posljednji dan zaprimanja prijava za sudjelovanje je 20. svibnja.

Dioničar g. Jurica Lovrinčević najavio je da će skupštini predložiti uvrštenje dionica na burzu kao i isplatu veće dividende. Prijedlozi su u interesu malih dioničara, a podržati ih možemo glasanjem na Glavnoj skupštini pomoću vaših punomoći.

Uvrštenje na burzu olakšava kupnju i prodaju dionica, omogućuje ulazak institucionalnih ulagača poput mirovinskih fondova u vlasničku strukturu, osigurava veću financijsku transparentnost i, možda najvažnije, obvezuje dioničara koji prijeđe kontrolni prag od 25% na davanje javne ponude za preuzimanje.

Zakonom o preuzimanju dioničkih društava se takvog eventualnog kupca obvezuje da svim dioničarima ponudi otkup dionica po cijeni koja ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je stekao dionice unazad godinu dana, čime se osigurava ravnopravnost svih dioničara u odnosu na preuzimatelja.

Smatramo i da financijsko stanje Društva omogućuje isplatu dobiti u sličnom omjeru kao i prošlih godina (~75%).

Za sva pitanja stojimo vam na usluzi.

Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Discover more from Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading