Ponuda Dicentre za kupnju dionica i Izvješće za 2016.

Poštovani dioničari,

najveći dioničar Peveca, Dicentra d.o.o. iz Osijeka, dao je putem SKDD-a ponudu za kupnju dionica Peveca po cijeni od 199,00 kuna. Ponuda vrijedi od 10. kolovoza do 11. rujna 2017. godine, te je SKDD poštom poslao dioničarima navedenu ponudu. Udruga malih dioničara ne daje savjete o kupnji, prodaji ili držanju dionica, ali skrećemo pozornost na nekoliko stvari. Prva je da se dionicom trenutno trži na CE Enter tržištu Zagrebačke burze po cijeni od oko 204 kuna. Svaki investitor može putem brokera dati nalog za kupnju ili prodaju dionica na navedeno tržište.

Cijena u ponudi i Izvješće za 2016.

Druga stvar koju bismo komentirali je cijena u ponudi, koja je slična trenutnoj tržišnoj cijeni. Iako je bilo gotovo početkom travnja, po sili zakona je godišnje izvješće za prošlu godinu postalo javno dostupno prije dva tjedna. Iskazana neto dobit iznosi 12,6 milijuna kuna, međutim dobit prije oporezivanja je iznosila 28,7 milijuna kuna. S obzirom da stopa poreza na dobit iznosi 20%, treba uzeti u obzir to da neki rashodi nisu bili porezno priznati, ali i činjenica da su neki jednokratni rashodi bitno utjecali na rezultat i umanjili dobit.

Primjerice, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine u iznosu od 22,3 milijuna kuna je posljedica neizvjenosti u namirenju tražbine prema Addiko bank d.d. za iznos obračunatog PDV-a po računu kojim se ispravlja pogreška kod primopredaje nekretnine u Slavonskom Brodu. Također, iznos od 1,4 milijuna kuna se odnosi na neizvjesno potraživanje od tvrtke Panprodukt. Dakle, ovih 23,8 milijuna kuna neće ulaziti u rashod ove godine jer su jednokratni otpisi.

Nadalje, zabilježeno je rezerviranje za nekurentne zalihe u iznosu od 24,3 milijuna kuna, što je veliki skok u odnosu na godinu prije kada je isto iznosilo 3 milijuna kuna. Ova rezerviranja su posljedica analize utvrđene vrijednosti zaliha temeljem detaljno provedene starosne i kvalitativne analize. Krajem prošle godine odrađene su mnoge inventure i moguće je da su se nagomilale zalihe s manjkom vrijednosti. Ako se društvo temeljem detaljnih analiza “očistilo” od takvih zaliha, pretpostavimo da je realni prosječni godišnji otpis takvih zaliha prosjek zadnjih 2 godine, dakle 13,7 milijuna kuna. Po tome bi ispao jednokratni trošak rezervacija za zalihe od oko 10 milijuna kuna.

Prošlogodišnja dobit je također umanjena za rezervaciju za potencijalnu poreznu obvezu ispravka pretporeza temeljem primopredaje nekretnine u Osijeku, zajedno sa obračunatim kamatama u iznosu od 7,4 milijuna kuna.

Po ovim pretpostavkama može se izračunati da su jednokratni događaji umanjili prošlogodišnju dobit prije oporezivanje za 41,2 milijuna kuna, odnosno da bi dobit prije poreza na dobit u tom slučaju iznosila 70 milijuna kuna, a nakon poreza na dobit od 20%, neto dobit bi iznosila 56 milijuna kuna, odnosno 42,88 kuna po dionici.

S obzirom na otvaranje novih centara te organski rast prihoda, očekujemo još veću dobit ove godine, i time smatramo da je dionica potcijenjena kako na tržištu, tako i ponudom Dicentre. Jedini veći vlasnički rizik koji vidimo u budućnosti je razvodnjavanje postojećih dioničara dokapitalizacijom po niskoj cijeni od većinskih dioničara uz odobrenje Uprave. Zbog toga smatramo da je malim dioničarima u interesu se udružiti kako bismo spriječili takvu mogućnost.

Ovo nije poziv na kupnju, prodaju ili držanje dionice Peveca.

S poštovanjem,

Hrvoje Marković
predsjednik
Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)