Pevec riješio problem Jankomira, otkupio potraživanja na TC Solidum

Poštovani dioničari,

Ministarstvo pravosuđa danas je objavilo rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, iz kojeg je vidljivo da je Pevec podneskom od 20. studenog 2017. obavijestio sud i stečajnog upravitelja Trgovačkog centra Solidum d.o.o. u stečaju da je većinski vjerovnik, H-Abduco, prenio svoja potraživanja na Pevec ugovorom o cesiji, kao i da je stečajni upravitelj podnescima od 11. rujna 2017. izvijestio sud da je zaprimio obavijest o izvršenom prijenosu (ustupu potraživanja) od dva manja vjerovnika na Pevec. Nadalje, 17. studenog je prihvaćen zahtjev za izuzeće suca, te je postupak dodijeljen sutkinji Vesni Fundurlić-Perišin (a spis preseljen u Stalnu službu u Karlovcu).

Ovime je u velikoj mjeri otklonjen rizik Pevecovog prodajnog centra na Jankomiru, za koje je ispostavljeno da je tvrtka Kostko naplaćivala najamninu Pevecu, iako pravo plodouživanja do 2035 godine ima TC Solidum, pa je Pevec pokušavao od bivših vjerovnika Soliduma ishoditi odobrenje za sklapanje dugoročnog najma. Laički, Pevec je defacto postao većinski vlasnik firme koja ima pravo plodouživanja na nekretninu koju Pevec koristi, te će biti u prilici da odobri sklapanje ugovora o najmu odnosno korištenju nekretnine praktički sa samim sobom. Ne znamo cijene otkupa potraživanja, ali je neizvjesnost oko predmetnog prodajnog centra otklonjena sljedećih 18 godina.

S poštovanjem,

Hrvoje Marković
predsjednik
Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

Discover more from Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading