Obavijest dioničarima – spajanje dionica

Poštovani članovi i dioničari Peveca,

Na stranicama Peveca objavljena je obavijest i upute dioničarima koji žele ostvariti pravo na kupnju dionica zbog zaokruživanja broja dionica na višekratnik broja 100. Napominjemo da je ostvarivanje navedenog prava moguće isključivo ako nije došlo do promjene na stanju računa dioničara od 31. siječnja 2019.

Dioničar koji od Društva želi pribaviti (kupiti) potreban broj dionica dužan je popuniti obrazac Ugovora o prodaji i prijenosu dionica tako da upiše ime i prezime, adresu prebivališta, OIB, broj telefona, broj dionica koje kupuje, ukupnu cijenu kupoprodaje (broj dionica koje kupuje pomnoženo s 387,00 kuna) i datum kad je potpisao primjerak ugovora.

Potpis dioničara (kupca) mora biti javnobilježnički ovjeren, osim ako dioničar pristupi osobno u poslovne prostorije FIMA-VRIJEDNOSNICA radi identifikacije. Popis ureda (Varaždin, Zagreb, Rijeka i Osijek) dostupan je ovdje.

Potrebno je uplatiti cijelokupni iznos kupoprodajne cijene na račun za posebne namjene FIMA-VRIJEDNOSNICA d.o.o. IBAN: HR9423600001300053109, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., model HR67, s pozivom na broj koji je OIB dioničara, pri čemu cjelokupni novčani iznos na ime kupoprodajne cijene mora biti vidljiv na računu FIMA-VRIJEDNOSNICA najkasnije do 1. travnja 2019. u 16:00 sati, i uplaćen s računa koji glasi na ime dioničara.

Popunjen i potpisan primjerak Ugovora i potvrdu banke o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene potrebno je dostaviti poštom na adresu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Vrazova 25, 42000 Varaždin ili neposrednom predajom u poslovnim prostorijama najkasnije do 1. travnja 2019. u 16:00 sati.

Za dodatna pitanja možete kontaktirati broj telefona +385-42-660-963 ili na mail varazdin@fima.com.

Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

 

 

 

 

Discover more from Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading