Izvanredna Glavna skupština – NOVO

Jučer je najveći dioničar Peveca (sa 17,54% dionica), Maloprodajna ulaganja d.o.o., poslao Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Upravi i Nadzornom odboru Peveca. Primili smo priopćenje za javnost, koje prenosimo u cijelost, uz stav Upravnog odbora Udruge:

Izvanredna skupština dioničkog društva Pevec d.d.

Svi dioničari pozvani da sudjeluju u omogućavanju daljnjeg uspješnog poslovanja

Zagreb 30. studenog 2016. – S ciljem zaštite interesa svih dioničara Pevec d.d.-a društvo Maloprodajna ulaganja d.o.o. danas je uputilo zahtjev za sazivanjem Izvanredne skupštine društva s dnevnim redom od pet točaka; Izlaska na prvu kotaciju Zagrebačke burze; Isplate zadržane dobiti; Povećanja temeljnog kapitala Društva; Izmjena Statuta Društva te Imenovanja člana Nadzornog odbora.

Nakon uspješnog završetka iznimno zahtjevnog četverogodišnjeg poslovnog ciklusa Društva, kojim je Pevec d.d. pod upravljanjem tadašnje Uprave na čelu s predsjednikom Uprave Darkom Šketom, postao uspješno restnikiuirana kompanija, Pevec d.d. danas ponovno ostvaruje pozitivne rezultate i zauzima značajnu tržišnu poziciju.
Međutim, nastavno neprovođenju odluka Glavne skupštine, promijenjenoj vlasničkoj i upravljačkoj strukturi, te najavljenim promjenama poslovnog smjera i aktivnostima društva usmjerenima u ponovni ulazak u kupnje zemljišta i gradnju poslovnih centara, što je bio jedan od razloga poslovnog neuspjeha “starog” Peveca, postoji opravdana bojazan da bi navedene okolnosti mogle negativno utjecati na nastavak uspješnog poslovanja Društva. Maloprodajna ulaganja d.o.o. kao najveći pojedinačni dioničar Pevec d.d.-a smatra kako su ovi potezi rezultirali neizvjesnošću u nastavak i održavanje pozitivnog kontinuiteta stabilnog i uspješnog poslovanja Pevecd.d.-a te da je potrebno sazvati Izvanrednu skupštinu.

Neprovođenjem Odluka Glavne skupštine opravdano se postavlja pitanje nepovjerenja dioničara u upravljačka tijela Društva koja nisu omogućila transparentnost uvjeta trgovanja dionicama čime je Društvo dodatno izloženo rizicima mogućeg špekulativnog trgovanja koje ne odražava stvarnu vrijednost Društva. Stoga su svi dioničari Pevec d.d.-a pozvani da se okupe na poslovnoj platformi oko četiri ključne točke koje će omogućiti daljnje uspješno poslovanje društva i onemogućiti možebitne gubitke slične onima iz prošlosti;

 1. Izlazak na prvu kotaciju Zagrebačke burze – sadašnja Uprava do danas nije provela prethodnu odluku Glavne skupštine i već pripremljeni prospekt nije predan na odobrenje HANFA-i s ciljem da Društvo bude uvršteno na prvoj kotaciji Zagrebačke burze, a čime bi se ostvarilo transparentno izvještavanje sukladno regulatornim zahtjevima i stvorile bi se predispozicije za ulazak institucionalnih investitora u dioničku strukturu Društva te time dodatno povećala vrijednost Društva.
 2. Isplata izvanredne dividende – čime se, s obzirom na uspješno završen četverogodišnji ciklus i ostvarenje najboljeg rezultata poslovanja u prva dva kvartala 2016. godine, štite interesi svih dioničara koji su tijekom cijelog procesa vjerovali u poslovni obrat i uspjeh Peveca d.d. Također, ovime svi dioničari, uključujući i one koji na prethodnoj skupštini nisu bili prisutni, mogu ostvariti svoja prava i iskazati svoje mišljenje.
 3. Povećanje temeljnog kapitala – u interesu Društva i svih dioničara koji su omogućili pozitivan poslovni prekoret, nove bi se dionice dodijelile dioničarima proporcionalno njihovom udjelu, a vrednovano po nominalnoj cijeni, čime bi svaki dioničar otprilike na postojeće tri dionice dobio dodatnu jednu dionicu.
 4. Imenovanje nedostajućeg člana Nadzornog odbora, što je nužan korak u smjeru podizanja transparentnosti, a u skladu s višim standardima poslovanja, a čiji je krajnji cilj imenovanje profesionalne, stručne i nezavisne Uprave te formiranje neovisnog Nadzornog odbora koji reflektira vlasničku strukturu Društva.

Spomenute mjere omogućile bi, uz ostalo, i nastavak procesa dubinskog snimanja, i potencijalnih strateških akvizicija uz sudjelovanje strateških partnera uz dokapitalizaciju.

“Smatramo da je održavanje Izvanredne skupštine i kapitaliziranje dosadašnjeg izvanrednog poslovanja koje nadmašuje sva pozitivna očekivanja jedini ispravan način u zaštiti interesa svih dioničara društva. Dosadašnje četverogodišnje poslovanje društva, koje je uslijedilo nakon restrukturiranja koje se danas ističe kao odličan primjer uspješnog restrukturiranja, rezultiralo je sa stvaranjem značajnog viška likvidnosti i ono je rezultat ustrajnosti, predanosti i vjere u kompaniju od strane dioničara koji su podržali stečajni plan i svojim postupcima, i odricanjem od značajnog dijela svojih tražbina doveli Pevec do poslovnog preporoda”, izjavio je Želimir Kodrić, direktor Maloprodajnih ulaganja d.o.o.

Maloprodajna ulaganja d.o.o.

Želimir Kodrić, direktor društva

U vezi poslanog priopćenja i objavljenog zahtjeva Upravi, Upravni odbor Udruge je održao sjednicu danas, te donio sljedeća stajališta Udruge malih dioničara Pevec:

 • Slažemo se s ocjenom stanja i potrebe sazivanja Izvanredne skupštine
 • Slažemo se s dopunom Odluci o uvrštenju na Službeno tržište dajući Upravi rok do 15. veljače 2017. za izvršenje naloga Glavne skupštine
 • Slažemo se s isplatom izvanredne dividende
 • Suzdržani smo oko povećanja temeljnog kapitala Društva
 • Namjeravamo poslati protuprijedlog na odluku u izmjeni Statuta Društva
 • Slažemo se da Maloprodajna ulaganja imenuju vlastitog predstavnika u Nadzorni odbor

S obzirom da od rujna upozoravamo na netransparentnost i sukobe interesa od dolaska Jurice Lovrinčevića u upravu Društva, a zbog čega smo i sami bili pokrenuli inicijativu za sazivanje skupštine, drago nam je da je najveći pojedinačni dioničar iskoristio svoj položaj za sazivanje skupštine. Naročito zabrinjava informacija da su EBRD i potencijalni investitori odustali od suradnje s Pevecom u mogućoj kupnji Merkura zbog navedenih nedostataka. Pored Merkura koji traži kupca, te ponudi trgovačkih centara koji već funkcioniraju po vrlo povoljnim cijenama na javnim dražbama, ne vidimo smisao kupovine građevinskog zemljišta i izgradnje novih centara, što je Uprava svojim potezima naznačila kao svoju namjeru.

Uprava još nije podnijela niti prospekt uvrštenja HANFA-i, a po dosadašnjim netransparentnim potezima (micanju izvješća, kupovini dionica neprijavljenim transakcijama) nema ni naznake namjere provođenja te odluke. Zato smatramo prijekopotrebnom donošenje vremenskog roka za provođenje Odluke o uvrštenju na Službeno tržište.

Zbog neslaganja s iskazanim promjenama poslovnog plana i nepovjerenja Upravi, slažemo se s isplatom dijela dosadašnje dobiti kao izvanrednu dividendu.

Za sada ostajemo suzdržani oko prijedloga povećanja temeljnog kapitala Društva. Tim prijedlogom će Društvo prenijet dio rezerviranja u temeljni kapital, te izdati nove dionice koje će se razmjerno njihovim udjelima podijeliti dioničarima Društva. Povećanjem temeljnog kapitala se otažava izvlačenje imovine iz Društva, i razumijemo tu namjeru, ali ne vidimo svrhu izdanja novih dionica.

Vlasnički odnosi se neće promijeniti (dioničar s 10% će i dalje imati 10%), ne stvara se vrijednost za dioničare ili Društvo, ali taj potez predstavlja administrativni i financijski trošak za Društvo. Efekt će biti podijela, tzv. stock split dionica, pri čemu će se povećati broj dionica uz proporcionalno smanjenje realne vrijednosti po dionici jer nikakva nova vrijednost ne ulazi u Društvo. Eventualno bismo podržali povećanje temeljnog kapitala iz rezervi povećanjem ili brisanjem nominalne cijene dionice.

Kada se sazove Glavna skupština, namjeravamo poslati protuprijedlog predloženoj odluci o izmjenama Statuta Društva, s prvenstvenim ciljem obvezivanja Uprave na veću transparentnost, te olakšavanje dioničarima ostvarivanje svojih prava. Za sada smo odlučili da ćemo predložiti dodavanje odredbi u Statut koje bi

 • obvezale Upravu da na internet stranicama Društva učini dostupnim protuprijedloge i obrazloženja iz čl. 282. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno protuprijedloga koje dioničari pošalju Upravi do 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine
 • obvezale Upravu da na internet stranicama Društva učini dostupnim formulare za glasanje o točkama dnevnog reda po prijedlozima uprave odnosno nadzornog odbora, ili prijedlozima dioničarima iz čl. 282., pomoću kojih dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini, po čl. 274. st. 2. ZTD-a
 • ovlastile upravu da omogući dioničarima da elektroničkim putem glasuju za vrijeme ili prije održavanja skupštine, u skladu s odredbama ZTD-a
 • obvezale osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti, te njima usko povezane osobe, da prijave upravi Društva sva stjecanja ili otpuštanja dionica Društva za vlastiti račun radi objave na web stranicama Društva. Odnosno, da osobe iz čl. 464. st. 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala imaju obvezu prijaviti upravi Društva događaje iz st. 3. s podacima iz st. 5., osim slučajeva iz st. 6., te da Uprava mora te prijave objaviti na web stranicama Društva

Ne vidimo razloga da se Satutu ne dodaju i neke druge odredbe iz Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, poput kvartalnog izvješčivanja, obavijesti o održavanju sjednica Nadzornog odbora i uprave i dr. Zašto čekati upravu, koja i ovako nije provela tu odluku, da nas uvrsti na Službeno tržište, gdje bi zakoni i Pravila Burze osigurali veću transparentnost, ako možemo neke odredbe unijeti u Statut kao dioničari?

Ne poznajemo osobu koja je predložena za člana Nadzornog odbora, ali se slažemo da Maloprodajna ulaganja kao najveći dioničar ima pravo izbora vlastitog predstavnika, te da je zbog nedostatka transparentnosti od strane postojećeg dobro da najveći dioničar, koji je poslao zahtjev za sazivanje skupštine i poziv dioničarima da se okupe oko platforme, izabere osobu koja će imati uvid u poslovanje Društva.

Nadamo se da će g. Lovrinčević što prije sazvati skupštinu, kako Maloprodajna ulaganja ne bi morala tražiti da ih sud ovlasti da sami sazovu skupštinu, što bi uzrokovalo dodatne troškove za Pevec.

S poštovanjem,
Hrvoje Marković
Predsjednik
Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

Comments 1

 • Poštovanje, posjedujem 104 dionice Peveca d.d,molim da mi objasnite što mi je činiti oko dividende,jer sam novi na ovom području , dobio sam ih kao HRVI nedavno-hvala!

Discover more from Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading