Druga Glavna skupština 7. rujna 2020.

Poštovani članovi i dioničari Pevexa,

uprava Pevexa objavila je poziv za Glavnu skupštinu društva koja će održati 7. rujna 2020. godine u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama.

Zasad je na dnevnom redu jedino donošenje Odluke o izboru člana nadzornog odbora. Nadzorni odbor predlaže da se za člana izabere Kristina Prokš, predsjednica uprave društva Dicentra d.o.o.

Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.

Discover more from Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading