Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine 7. rujna 2020.

Poštovani članovi i dioničari Pevexa,

obavještavamo vas da je uprava Pevexa objavila da je zaprimila dva zahtjeva za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva koje će se održati 7. rujna 2020. godine.

Dioničari Franjo Kralj i KRALJ-COMMERCE d.o.o., koji zajedno drže 5,26% dionica Pevexa, zatražili su da se na dnevni red stavi donošenje odluke o isplati dividende u predloženoj visini od 9.500,00 kn po dionici.

Dioničar Pavao Vujnovac, koji prema podacima SKDD-a drži 36,62% dionica Pevexa, zatražio je da se za člana Nadzornog odbora društva izabere Damir Spudić koji je već predsjednik Nadzornog odbora, radi osiguranja istovremenog trajanja mandata s novim članom Nadzornog odbora čiji je izbor predložen u Pozivu za Glavnu skupštinu kada ju je uprava sazvala.

Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Discover more from Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading