Dokapitalizacija i sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine 10. 4. 2018. g.

Poštovani dioničari Peveca,

donošenjem odluke o dokapitalizaciji kakvu Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini 10. travnja 2018. malim dioničarima Peveca prijeti daljnje pogoršavanje njihovog položaja. Uz to što se omogućava razrjeđivanje postojećih dioničara do 50%, provedba dokapitalizacije na predloženi način primjereniji je kompaniji kojoj prijeti stečaj nego tržišnom lideru sa zdravom bilancom i novčanim tokom kakav je Pevec postao u zadnjih 5 godina. Budući da se predlaže povećanje temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica ulozima u novcu, za postojeće je dioničare od presudne važnosti cijena izdanja novih dionica.

Pevec je u 2016. godini ostvario neto dobit od 12 milijuna kuna, odnosno 9,27 kn po dionici. Međutim ako uzmemo u obzir jednokratni efekt abnormalno velikog vrijednosnog usklađenja nekurentnih zaliha i 39% rezerviranja za troškove i rizike zbog čega je veliki dio dobiti ‘pretrčala’ u EBITDA, dolazimo do korigirane neto dobiti od 60 milijuna kuna, odnosno 46,28 kn po dionici, dok knjigovodstvena vrijednosti firme (imovina – obveze) iznosi 212 milijuna kuna, odnosno 163,54 kuna po dionici. Neto dobit od 60 milijuna kuna na ostvarene ukupne prihode od 1,4 milijardi kuna daje neto profitnu maržu od 4,26% za 2016. godinu.

Ako pak pogledamo pokazatelj koji se često gleda prilikom preuzimanja firmi, EV/EBITDA, sa podacima za 2016. godine koje je ova Uprava potpisala, pri cijeni od 100 kuna po dionici EV/EBITDA iznosi nevjerojatnih 0,63, a pri cijeni od 200 kn po dionici 1,78. Usporedbe radi, u zapadnoj Europi se dionice iz Pevecovog sektora trguju po EV/EBITDA od 6,94, što bi kod Peveca imputiralo cijenu od 650 kuna po dionici.

Poslovni prihodi Peveca od 2013. rastu po prosječnoj godišnjoj stopi od 23%, a prekjučer je direktor strateškog razvoja i unapređenja Nenad Mađerić potvrdio dvoznamenkasti rast prihoda u 2017. godini te smanjenje jaza u bruto marži s najvećim konkurentom (Bauhaus), što s obzirom na nastavak rasta maloprodaje u Hrvatskoj te širenje i otvaranje novih trgovačkih centara nije iznenađenje.

Ako pretpostavimo porast ukupnih prihoda od 15% u 2017. godini na 1,62 milijardi kuna, te neto profitnu maržu od 4,26%, možemo očekivati da je Pevec prošle godine ostvario 69 milijuna kuna neto dobiti, ili 53,17 kn po dionici. Budući da je već prvo tromjesečje 2018. pri kraju, jasno je da bi upis novih dionica po npr. 100 kuna, dovelo do uništavanja vrijednosti vlasništva dioničara koji ne bi upisali nove dionice.

Uzimajući u obzir da Pevec bez problema može servisirati financijske obveze, dijeli božićnice, 13. plaću i regres zaposlenicima, sponzorira sport i humanitarne akcije, što svakako podržavamo, te da Uprava u svojem prijedlogu i sama navodi rast financijskih pokazatelja (bez da ih iznese), teško je povjerovati da je potrebna dokapitalizacija po hitnom postupku kada su kamate na tržištu na povijesno niskim razinama.

Kontradikcije Uprave se potvrđuju u Izvješću o razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara kada navodi sljedeće:

S obzirom na to da se dionicama Društva ne trguje putem trgovinskog sustava te ne postoji utvrđena cijena, Uprava Društva smatra najoptimalnijim (sic) rješenje da cijena izdanja ovisi o potražnji iskazanoj od ulagatelja i bude određena na temelju podnesenih ponuda (…).

Iz toga slijedi da bi Uprava optimalnijim (sic) rješenjem smatrala da cijena izdanja ovisi o postignutim cijenama putem trgovinskog sustava, kada bi se dionicama trgovalo putem takvog sustava. Međutim, ista je ta Uprava mjesecima se oglušila na brojne pozive i upite Zagrebačke burze, te propustila nabaviti i dostaviti burzi LEI oznaku (čija je cijena samo 100 eura), sljedom čega je Pevec izbačen iz trgovinskog sustava burze i osramočen kao jedina firma koja je zbog propusta svoje Uprave u vezi s dostavom LEI isključena iz trgovanja.

Spomenuta svrha povećanja temeljnog kapitala, ulaganje u objekte i infrastrukturu na područjima s iznimnim potencijalom u kojima Društvo ne obavlja svoju djelatnost, nije novost budući da je još prošlog kolovoza g. Lovrinčević objavio svoju viziju o prisutnosti Peveca u svakom gradu s više od 15 tis. stanovnika. Ako se Uprava oglušila na upite burze temeljem čega je Društvu oduzeto uvrštenje u trgovinski sustav, a takvo bi uvrštenje pomoglo u dokapitalizaciji koja joj je sada potrebna (što se iz citata daje zaključati), ponašala se neodgovorno i/ili nesposobno te potencijalno nanijela štetu Društvu. Uprava još nije objavila niti jedan financijski izvještaj za 2017. godinu na temelju kojeg bi investitori mogli donijeti odluke, kako dok se dionicom trgovalo na burzi pa tako ni sada kada Uprava od njih traži kapital. Iskrenost, dosljednost i sposobnost Uprave ključne su za povjerenje investitora.

Ako Uprava smatra da je Pevecu potrebna dokapitalizacija, imat će podršku Udruge ako objavi sve relevantne financijske izvještaje, izradi prospekt te omogući sudjelovanje svim dioničarima pod jednakim uvjetima, bez da svaki od njih mora skupiti 800.000 kuna.

S obzirom na strukturu dioničara koja se s jedne strane sastoji pretežno od hrvatskih ratnih vojnih invalida, bivših dobavljača starog Peveca te drugih malih dioničara, a s druge strane od Dicentre i njezinih partnera iza nekoliko skrbničkih računa koji čine skupštinsku većinu koja podržava trenutnu Upravu i Nadzorni odbor s kojima su blisko vezani, jasno je tko će najviše dobiti a tko najviše izgubiti predloženom dokapitalizacijom u kojoj je pravo prvenstva upisa postojećih dioničara ograničeno na ponude od najmanje 800.000 kuna, ovisno o cijeni izdanja.

Zaključno, stav je Udruge da treba glasati protiv predložene odluke o povećanju temeljnog kapitala, te pozivamo dioničare da osobno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini na način da upišu svoje podatke u obrazac prijave za sudjelovanje te ga pošalju preporučenim pismom na adresu:
Pevec d.d.
Savska cesta 84
10360 Sesvete

Prijave moraju stići na adresu Društva do 2. travnja.

Ukoliko želite da vas zastupa Udruga malih dioničara postupak prijave se ne mijenja, dakle i dalje se prijavite za osobno sudjelovanje (dakle bez zaokruživanja “opounomoćenika” na prijavi), međutim potrebno je Udruzi dostaviti punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika najkasnije do 9. travnja na adresu:
Udruga dioničara Pevec
Palmotićeva 34
10000 Zagreb

Ako odmah znate da želite dati punomoć Udruzi, možete i prijavu poslati nama pa ćemo ih predati Društvu, ali obratite pozornost na rok prijave.

Obrazac prijave
Obrazac punomoći s podacima Udruge

S poštovanjem,

Hrvoje Marković

Ovo nije poziv na kupnju, prodaju ili držanje dionice Peveca.

Dopuna 30.3.: Jučer je Udruga primila dopis od Uprave Peveca u kojemu nam skreću pozornost na to da je posljednji dan prispjeća prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 3. travnja, a ne 2. travnja kako smo pogreškom naveli. Zahvaljujemo Upravi na korektnosti te ukazanoj pogrešci.

Discover more from Udruga malih dioničara „Pevex“ d.d.

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading