Održana izvanredna glavna skupština

Poštovani članovi i dioničari Peveca,

Obavještavamo vas da su na Glavnoj skupštini održanoj danas donesene sve predložene odluke prema Pozivu s 97,5% danih glasova za i 2,5% protiv.

SKDD će uputiti svakom dioničaru obavijest s uputom o načinu ostvarivanja prava u postupku spajanja dionica, a kada potrebni dokumenti postanu dostupni objavit ćemo obavijest i upute na ovim web stranicama.

Udruga malih dioničara „Pevec“ d.d.